Fundaţia Anastasia

Foarte pe scurt, Fundaţia Anastasia are drept definiţie instituţională,  ca organism de interes public, încercarea de a anula ruptura petrecută la sfârşitul secolului XIX între Biserică şi cultura laică. Cu alte cuvinte, de a contribui, alături de alte instituţii, la realizarea treptată a unităţii vieţii spirituale a României.

„Un program intelectual ca acela al editurii Fundaţiei Anastasia nu e de natură să garanteze patronului ei o viaţă uşoară. Mai întâi, Anastasia a optat pentru o direcţie care o obligă să procedeze riguros, fără „pogorăminte” lucrative adoptate, de regulă, de editurile obişnuite. Când tot ce tipăreşti se mişcă în perimetrul creştinism-orthodoxie-tradiţie, nu e loc pentru strategii colaterale, pentru „salvatoare” soluţii de piaţă.  În al doilea rând, Anastasia a ancorat într-un teritoriu care, pentru mentalitatea post-modernă şi corectă politic, e suspectă. Militanţii vigilenţi ai momentului, cei pentru care Biserica e un ONG între altele, şi pentru care a te închina, a ţine post şi a vorbi despre Dumnezeu sunt probe de fundamentalism cras, dacă nu direct de fascism, vor reacţiona drastic faţă de o asemenea editură, pescuindu-i scrupulos scăderile şi derapajele, dar trecând cu vederea construcţia tonică, verva restauratoare, soliditatea spirituală a activităţii ei….

Anastasia a publicat texte decisive (şi uneori rare) ale părinţilor Bisericii şi ale unor mari teologi şi trăitori contemporani, a tradus lucrări pasionante ale unor importanţi (şi diverşi) autori occidentali, de la Otto Weininger la Antoine Guillaumont, de la Gabriel Marcel la Paul Ricoeur, de la Bachelard şi Panofski la Hans Urs von Balthazar şi Denis de Rougemont, de la Gustave Thibon la Louis Dumont, Jean-Noel Vuarent şi Georges Habra. Alături de restituiri preţioase din autori pe nedrept uitaţi (Ioan Gh. Savin, Iova Firca, Ioan Bărdaş, Mihai Urzică ş.a.), casa „Anastasia” a făcut dreptate unor figuri cărturăreşti afară din normă ca Alexandru Mironescu, Sandu Tudor şi Mihai Avramescu. Câţiva tineri foarte înzestraţi (unii deja confirmaţi de renumele public) au beneficiat, de asemenea, de disponibilitatea editurii: Theodor Baconsky, Augustin Ioan, Marius Lazurca.

Stricta delimitare teritorială n-a condus niciodată la sărăcie tematică. S-au publicat cărţi de rugăciuni, dar şi de bucate şi cimilituri, s-a făcut loc şi literaturii confesional-apologetice, dar şi discursului ecumenic, filosofiei arabe a istoriei sau „teologiei post-modernităţii”. S-au editat, în nobile condiţii grafice, Claudel, Rilke şi Vasile Voiculescu şi s-au produs câteva albume de o anvergură şi de un gust greu concurabile.

Editura Fundaţiei Anastasia se poate felicita pentru apostolat, obstinaţie neconjuncturală, vocaţie slujitoare. A făcut singură, cu mijloace precare, ceea ce ar fi trebuit, poate, să facă edituri sprijinite de stat sau de Biserică. Mă înclin, solidar, în faţa acestei singurătăţi.” (ANDREI PLEŞU)

„Ridicată pe teancul august al celor aroape 600 de volume pe care le-a oferit publicului nostru, Editura Fundaţiei Anastasia atestă convingător renaşterea cărţii teologice în România de după comunism. Oricât ne-am cenzura pornirile encomiastice şi orice standard de calitate am ţinti, nu putem subestima bilanţul pozitiv al casei bucureştene: majoritatea titlurilor au avut clasă, ţinuta grafică a volumelor a făcut şcoală, iar eşecurile (mici „umpluturi” de parcurs) poartă cel puţin scuza bunelor intenţii ziditoare. Anastasia a dovedit că programul creştin cuprinde universul fără să-l ciopârţească: toate genurile, toate epocile culturale, toate nivelele auctoriale şi toate întreprinderile spiritului încap tainic într-o asemenea sinteză, armonizându-se sub semnul holistic al Evangheliei. Avem edituri generaliste care-şi îngăduie vreo colecţie religioasă. Există apoi case specializate confesional (Ortodoxie sau nimic). Anastasia rămâne singurul aşezământ editorial care – fondat pe dreapta credinţă şi pe cultul critic al valorilor naţionale – s-a conportat ecumenic, asimilând sau explorând, cu deşteaptă plecăciune, sfinţenia altora.” (TEODOR BACONSKY)

„Îl consider pe Sorin Dumitrescu unul dintre cei mai importanţi artişti şi intelectuali ai noştri şi îl respect pentru că a dorit să aibă o editură la care să publice cărţi  nu numai importante, ci şi extrem de necesare intelectualului tânăr din România.” (GEORGETA DIMISIANU)

„Editura Fundaţiei Anastasia seamănă cu artistul care a creat-o: e de un mare radicalism moral şi prin „asta” intimidează spiritele relativiste, ca al meu. Dar impune simpatie şi când te şochează sau te surprinde.” (OCTAVIAN PALER)

„Editura Fundaţiei Anastasia, „Anastasia” deci Învierea este, în plan spiritual, fenomenul capital în ţara noastră de Dumnezeu păzită, dar tot prin dumnezeiasca pedagogie supusă, timp de decenii, încercărilor purificatoare. Vechii gânditori asemuiau cartea bună cu o pâine care satură pe toţi sau, cum spunea Dante, „o pâine din care nu se vor sătura cu miile” şi care trebuie citită „în multe feluri”. Rari sunt azi cei în stare să scrie cărţi care întrunesc cele patru sensuri – literar, alegoric, moral şi anagogic – adresate tuturor exigenţelor şi puterilor de asimilare. Dar din paginile adevărate ale scrisului vechi şi nou se poate pregăti ospăţul de la care nimeni să nu plece flămând. Pentru orice temă preocupantă a ceasului de faţă, Anastasia a publicat cărţi din scrisul românesc şi universal de mare diversitate, dar având ca trăsătură comună demersul creştin al autorilor. I se cuvin laude Editurii Fundaţiei Anastasia pentru înţelepciunea de a nu fi lăsat deoparte niciun subiect, arzător sau controversat, din spectrul intelectual al publicului românesc. I se cuvine recunoştinţă pentru folosul spiritual sau tulburarea rodnică, generatoare de întrebări, aduse în cugetele multora. Şi se cuvine, deopotrivă, încredere şi încurajare pentru următoarea suită de cărţi şi viitorii ani.” (VIRGIL CÂNDEA)

„Proniator, Anastasia – rod urzit în chinurile naşterii din decembrie 1989 – slujeşte, precum îi este şi numele, Învierii zidirii neamului, cu focul duhului Ortodoxiei. Programul editorial este în consens inocent şi exploziv cu rânduiala sfântă a Bisericii strămoşeşti.” (PĂRINTELE GALERIU)

RAPORT GENERAL DE ACTIVITATE AL FUNDAŢIEI ANASTASIA –  ONG DE UTILITATE PUBLICĂ  – martie 2004 – noiembrie 2008         

2004

– PROGRAMUL / PROIECT: FUNDAMENTE ALE CULTURII  SPIRITUALE CONTEMPORANE  Editarea şi tipărirea , în premieră naţională , a INTEGRALEI PATRIARHULUI  JUSTIN / 7 volume (parteneriat cu Sf. Episcopie a Argeşului / PS. Calinic Argatu ) şi lansarea INTEGRALEI  în aula Ministerului Culturii şi Cultelor , în prezenţa Ministrului / 13 mai 2004

– Comandarea şi instalarea statuii filozofului PETRE ŢUŢEA / autor Vasile Gorduz , în grădina parohială a Bisericii Popa Soare (parteneriat cu Primăria Sect.2 – Neculai Onţanu , primar/ Parohia Bisericii Popa Soare / pr.Nicolae Vladu – paroh  ) /25 mai 2004

– Editarea lucrării CHIVOTELE LUI PETRU RAREŞ ŞI MODELUL LOR CERESC de Sorin Dumitrescu , în versiunile română , franceză , engleză ( parteneriat cu Guvernul României , departamentul imagine ) şi lansarea lor la Târgul de Carte / Bukarest 2004 în prezenţa Premierului ţării , a Ministrului Culturii şi Cultelor şi a Decanului Facultăţii de Teologie Bucureşti

2005

– PROGRAMUL/ PROIECT: BALIZE FORMATIVE ALE ARTELOR VIZUALE: STILISTICA UNITĂŢII PRIMULUI MILENIU / Organizarea (parteneriat Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” Bucureşti şi cu Universitatea Naţională de Artă ) prelegerilor de iconologie şi iconografie ale artei icoanei susţinute de prof.univ.dr.Sorin Dumitrescu

2006

– Descoperirea la biserica Sf. Dumitru (pr. Pc. Dumitru Tincu – paroh )  din Hârlău a mormintelor şi osemintelor voievozilor PETRU RAREŞ şi STEFĂNIŢĂ VODĂ , a „RĂREŞOAIEI”  , mama lui Petru Rareş şi a logofătului LUCA ARBORE ( parteneriat cu ziarul ZIUA/ Sorin Roşca Stănescu finanţator şi Parohia Bisericii Sf. Dumitru , Hârlău

– PROGRAMUL / PROIECT: STILISTICA UNITĂŢII PRIMULUI MILENIU / Derularea primei etape a proiectului prin efectuarea traseului european bizantin ROMA / ASSISI / SIENA/ PERUGIA / FLORENŢA /BOLOGNA / PISA / VENEŢIA , împreună cu partenerul catolic , calugării dominicani a bisericii Sf. Ioan din Bucureşti

– PROGRAMUL / PROIECT: STILISTICA UNITĂŢII PRIMULUI MILENIU/Finanţarea şi administrarea editării Integralei (17) prelegerilor şi cursurilor de masterat în iconologie şi iconografie ale artei icoanei , susţinute de prof. univ. dr. Sorin Dumitrescu , în format digital , având titlul RUPTURA / SCHISMA DE DUPĂ SCHISMĂ

– 10 mai 2006 , Fundaţia ANASTASIA primeşte din partea Casei Regale a României înaltul patronaj al Majestăţii Sale Regina Ana , pentru importante realizări în apărarea şi promoţionarea culturii spirituale a ţări.

– PROGRAM / PROIECT: BISERICILE SCHITURILOR ASCUNSE ALE ROMÂNIEI / editarea albumului FRĂSINEILUI – iconologia şi iconografia vechii biserici a Frasineiului , astăzi biserica cimitirului mănăstirii cu acelaşi nume.

– Instalarea iconostasului executat de Sorin Dumitrescu la biserica Scala Coelli din Roma , în cadrul investigării patrimoniului bizantin din spaţiul latin.

– Stabilizarea , expunerea şi vernisarea colecţiei de pictură contemporană dăruită de Fundaţie Casei Regale , pe simezele Palatului Elisabeta din Bucureşti , reşedinţa familiei regale.

2007

– PROGRAMUL/PROIECT:BALIZE FORMATIVE ARTELOR VIZUALE: STILISTICA  UNITĂŢII  PRIMULUI  MILENIU CREŞTIN / Organizarea (parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România / preşedinte Serban Sturza) a celor cinci expoziţii cuprinse în programul TRASEUL CULTURAL STR. PICTOR VERONA :
GORDUZ DUPĂ GORDUZ / expoziţie – eseu de sculptură / sălile demisolului casei Mincu / sediul Ordinului Arhitecţilor din România
RESUSCITAREA UNUI IMOBIL PRIN ARTĂ / CASA GHIKA / imagini bizantine ale artiştilor contemporani expuse în cadrele unui imobil în curs de restaurare
POSTERELE UNUI DEMERS INTERZIS! / afişele celor 60 de manifestări ale Galeriei Catacomba , realizate de Doina Dumitrescu (colaborare cu Librăria Cărtureşti)
TOACĂ ŞI STEP LA BISERICA ANGLICANĂ (colaborare cu trupa de teatru a lui Dan Puric)
UN ATELIER ARUNCAT ÎN STRADĂ/ GALERIA SIMEZA

– PROGRAMUL / PROIECT: FUNDAMENTE ŞI RESTITUIRI ALE CUTURII  SPIRITUALE  CONTEMPORANE
Editare şi tipărire a INTEGRALEI IOAN G.BOROIANU şi lansare publică la librăria Cartureşti ( colaborare cu Radu Boroianu)
Organizarea şi adminnistrarea expoziţiei Sorin Dumitrescu / Palatele Mogoşoaia şi decernarea , în prezenţa Casei Regale a României , a Marelui Premiu al Fundaţiei Anastasia domnului EUGEN OBREJA
Fundaţia produce filmul MARIE , primul său film din seria de filme eseuri dedicată artei contemporană

2008

– PROGRAM /PROIECT : DOCUMENTELE CULTURII SPIRITUALE  ALE ROMÂNIEI CREŞTINE
Editarea şi tipărirea a 18 video convorbiri  cu personalităţi notorii ale vieţii bisericeşti şi culturale , în format digital , prin două seturi purtând titlul MĂRTURISITORI  I / II

– Organizarea unei conferinţe şi a unei proiecţii de film din antologia MARTURISITORI  I , în oraşul Cugir – Alba , în cadrul manifestării anuale „Toamna cugireană” (parteneriat cu primăria Oraşului Cugir)

-Reactivarea , în formulă nouă a dispozitivului de difuzarea a mesajelor Fundaţiei prin LIBRĂRIA PARINTELE GALERIU/B-dul. Carol I nr. 67

– Debutul alcătuirii ediţiei critice a operei lui DAN HĂULICĂ , Preşedinte de onoare a Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă şi începerea editării acesteia sub forma unei „Integrale”.

– Înfiinţarea şi începerea lucrărilor PINACOTECII ANASTASIA şi a celor trei grupuri de studiu : Asociaţia Părintele Galeriu , Grupul de analiză hermeneutică a operei lui Nichita Stănescu şi Grupul de studii iconologice şi iconografice ale artei icoanei.

Ianuarie 2009 – decembrie 2011

2009

– PROGRAMUL / PROIECT : PACHETUL FORMATIV ANASTASIA
Editarea şi tipărirea unui pachet de 25 de titluri, privind abordarea dreaptă,în perspectiva tradiţiei Bisericii Universale, a credinţei şi aşezarea teologiei academice în relatia cu experienţa harismatică a Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi a tradiţiei Icoanei. De-a lungul acestui an au apărut următoarele titluri :
SF.GRIGORIE PALAMA – Epistole
CHRISTOS YANNARAS – Heidegger şi Areopagitul
PAVEL FLORENSKI – Iconostasul
MAICA ALEXANDRA ( Principesa Ileana ) – Sfinţii Îngeri
PAUL EVDOKIMOV – Iubirea nebună a lui Dumnezeu
LEONID USPENSKI – Teologia icoanei

–  PROGRAMUL / PROIECT : BALIZELE FORMATIVE ALE ARTELOR VIZUALE : STILISTICA UNITĂŢII PRIMULUI MILENIU ;
PATRU  PRELEGERI ( Conferinţe şi proiecţii ) de iconologie şi iconografie ale artei icoanei, susţinute de Acad. Dr. Prof. Univ.Sorin Dumitrescu, pictor.
Prelegerile au fost susţinute la Mănăstirea  Antim din Bucureşti şi se vor derula pe parcursul mai multor ani.

–  SERIA DE – PROGRAME MEDIATICE :
Emisiuni la RADIODIFUZIUNEA ROMÂNĂ, Bucureşti / Radio Cultural
3 emisiuni / VORBA DE CULTURĂ ( editor Atila Vizauer) / Radio Actualităţi
2 emisiuni / MARATON DUMINICAL ( editor Mircea Rusu )
2 emisiuni / SEMNĂTURI CELEBRE  ( editor Mihaela Helmis ) EXERC
1 emisiune / EXERCIŢII DE MEMORIE (editor Vasile Tomoioagă) Radio Cluj
1 emisiune/ A CINCEA ROATĂ (editor Robert Serban)  TV .Timişoara

– Emisiuni B1.TV ,,NAŞU” 1.,,De ce şi-a tăiat Van Gogh urechea?”  2. Despre Înălţare.   3.  Să învățam Învierea  4. Despre Nichita Stănescu

2010

– PROGRAMUL / PROIECT : CERCETAREA FUNDAMENTELOR TEOLOGICE ALE  ICOANEI ; proiect editorial / tiparirea de carte.
– NOI ŞI ICOANA, vol I, 32 de studii de iconologie pentru învăţarea icoanei -2ooo exemplare, autor Sorin Dumitrescu, pictor, editor Fundaţia Anastasia.
– PROGRAMUL / PROIECT : SIMŢIRI  DIN AFARA SISTEMULUI;
proiect editorial / tiparirea de carte. Editare: JURNAL ÎNTÂRZIAT, vol. I şi II, 1000 exemplare, autor: Samuil Rosei. O mărturie unică de simţite a vieţii şi culturii spiritului în cadrele totalitarismului comunist. Lansarea cărţii de către Fundaţie, şi directorul artistic al acesteia, d-na Doina Dumitrescu, avut loc la galeria de artă Gallateca din Bucureşti, şi a constat într-o prezentare – dezbatere ,cu oameni de cultură şi artă. Afost însoţită de o expoziţie de fotografii inedite ale autorului ( decedat ). Evenimentul a fost preluat de mass– media şi difuzat la radio şi TV.

2011

– PROGRAMUL / PROIECT : BALIZELE FORMATIVE ALE ARTELOR VIZUALE; proiect editorial / tipărirea de carte.
1.GORDUZ , Album –  eseu de sculptură, comentariu de Sorin DUMITRESCU, şi texte de Dan HĂULICĂ , versiune bilingvă, română – engleză, 1000 ex. Lansarea a avut loc la Palatele Brâncoveneşti de la Mogoşoaia, în cadrul unei expoziţii a sculptorului Vasile Gorduz ( decedat )

– PROGRAMUL / PROIECT : FUNDAŢIA ANASTASIA ÎN COLABORARE CU FESTIVALUL INTERCULTURAL DE TRADIŢII ROMÂNEŞTI / DRUMURILE  LUI  LEŞE  ÎN ŢARA  LĂPUŞULUI.  Fundatia Anastasia a organizat o conferinţă – dezbatere ,în 15 aug.din ciclul : Bisericile de lemn din Maramureş, conferenţiar Acad. Prof. Univ. Sorin Dumitrescu, locaţia : biserica Sfinţii Mihail şi Gavril din Rogoz, Patrimoniu Mondial UNESCO. Fundaţia a pus la dispoziţia participanţilor materiale publicitare şi editoriale.

– PROIECT  CULTURAL:   CRISTOS  YANNARAS  în România.
Binecunoscutul filozof şi teolog prof. Yannaras a acceptat să fie invitatul Fundaţiei între 15 şi 21 noiembrie. Cu prilejul sosirii prof. Yannaras, Fundaţia a lansat cartea acestuia CONTRA RELIGIEI ,carte apărută în cadrul proiectului demarat , „PACHETUL FORMATIV ANASTASIA”
Cu acest prilej Fundaţia a organizat mai multe conferinţe – dezbatere şi şedinţe de autografe :
– în Bucureşti la Biserica Stavropoleos, în aula Academiei Române şi la
Biserica Sfântul Silvestru.
– Sighişoara, la Primăria oraşului, în Sala barocă.
– Cluj, sala Radio- Cluj, cu transmisie în direct.
– Alba-Iulia, în aula Institutului Teologic.

Departamentul  media al Fundaţiei a realizat un film: interviu al preşedintelui Fundaţiei, pictorul Sorin Dumitrescu, intitulat „În particular cu Yannaras”

– PROGRAMUL / PROIECT : VALORIFICĂRI  PATRIMONIALE:
Finalizarea proiectului început în anul 2008 pentru editarea şi tipărirea ALBUMULUI  PINACOTECII  ANASTASIA ( 27 ,12, 2011 ). Albumul color conţine lucrări de artă,pictură,desen şi sculptură ce urmează să intre in patrimoniul Fundaţiei, (peste 60 de artişti români.)

– PROIECT  CULTURAL : DONAŢII DE CARTE :  Fundaţia a demarat acest proiect cultural cu scopul de a înbogăţi bibliotecile Şcolilor, Schiturilor şi Mănăstirilor, Episcopiilor şi Mitropoliilor din ţară şi din străinătate, cu toate cărţile editate de noi ( peste 600 titluri de carte), proiect lansat sub titlul „Carte Anastasia, carte de folos la toată vremea ”
Donaţii la:
1. Mitropolia Europei Occidentale şi Meridionale.
2. Mănăstirea  Buna – Vestire, Cheile Cibului, judeţul Alba.
3. Biserica Sfântul Silvestru şi şcoala I-VIII, Sfântul Silvestru.